BENY TV archiv je dostupný zdarma

Co Čech, to chovatel (2020)

Horal na rozcestí

Představení nenáročného plemene, které je charakteristické vazbou na nevlídné horské strmé svahy, se kterými si obratně poradí. Můžeme jej označit za spolehlivého, silného a klidného koně, který v posledních letech nachází své užití nejen při práci v lese, ale je využíván také na vyjížďky, hipoturistiku a hipoterapii. Hucul je zařazený do programu ochrany genetických zdrojů, tedy na ochrano ohrožených původních zvířat a rostlin v odlišných lokalitách, tedy o tzv. biodiverzitu. V našich podmínkách je chov huculů vázán především na oblast Krkonoš.

Když dva dělají totéž

Slepice tzv. česká patří na naše dvorky už po dlouhá staletí. Toto plemeno si získalo svou oblibu díky svým pozitivním vlastnostem, jako jsou nenáročnost na chov a otužilost v zimních měsících. Protože se počty chovaných českých slepic snižovaly, je plemeno od roku 1992 zařazeno do genetických zdrojů ČT tak, aby byla zajištěna jeho existence i pro další generace.

Dům plný strašidel

Podíváme se, jaké rozličné druhy hmyzu lze chovat v domácích podmínkách. V rámci tohoto dílu diváci zjistí, že v posledních letech hmyz už není jen výhradně objektem původního chovatelského zájmu či pozorování, ale už i u nás ovlivňuje gastronomii a moderní food trendy. Pojídání hmyzu je běžnou součástí jídelníčku v mnoha zemích, ale nyní tato specialita získává zájem a vzbuzuje pozornost také u českých zákazníků.

Kanáři pana doktora

Můžeme je považovat za nejdéle domestikované klecové ptactvo, nicméně vlivem plachosti nejsou zcela ideálními domácími mazlíčky, jak by se vzhledem k jejich zdánlivé roztomilosti mohlo zdát. Původně se kanáři chovali jako indikátor nebezpečného plynu v dolech, teprve později pro zpěv, kterým umějí své chovatele náramně odměnit. Za uplynulých cca 600 let, kdy je kanár chován v lidské péči prošel značnou přeměnou. Diváci zjistí, že jeho zpěv se téměř nepodobá zpěvu ostatních divokých příbuzných a jejich samotná podoba již vůbec ne.

Chovatelská superstar

Nejčastěji chovaný a nejoblíbenější hlodavec, který je charakteristický širokým spektrem barevných kombinací a typů srsti. Příběh přiblíží divákům jejich charakteristiku, využití a zajímavosti. Lidé si morčata vybírají hlavně z důvodů, že jsou velmi společenskými, zábavnými a rovněž se stala ideálním zvířetem pro chov tam, kde není místo pro chov větších zvířat.

Není husa jako husa

Příběh tradičního národního plemene s dlouholetou tradicí šlechtění s důrazem na chovatelské přednosti, dosažené úspěchy, využití a zajímavosti s husou spojené. Představení dlouholetého vývoje plemene a jeho chovatelské oblíbenosti díky pozitivním chovatelským vlastnostem. Ukázka, že husy jsou zvířata velmi chytrá, na chovatele si snadno zvyknou a lze je dobře ochočit.

Hop a skok

U nás se králík domácí chová v několika typech chovů v závislosti na účelu jejich chovu. Představíme divákům králíky nikoliv na jejich tradiční využití, tedy pro maso a kožku, ale pro zábavu. V posledních letech narůstá obliba králičího sportu označovaného nejčastěji jako králičí hop. Králíci soutěží na připravené překážkové dráze, na níž musejí překonat různé varianty překážek a skoků. Český svaz chovatelů má pod svým patronátem klub, který propaguje a aktivně rozvíjí tento druh sportu.

Pošťákovi potomci

Chov holubů patří k nejstarším chovatelským koníčkům vůbec a vyskytuje se v několika základních modifikacích. Vedle chovu poštovních holubů chovaných pro sportovní účely, existuje chov na maso a chov holubů k výstavním účelům. Právě o nich bude řeč v tomto dílu. Laika možná překvapí, kolik plemen holubů existuje a jak výrazně se mohou vzhledově od sebe odlišovat.

Máte zájem o licenci k užití díla? Ozvěte se na beny@benytv.cz